absolutorium LGD 112 czerwca b.r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie w sali konferencyjnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”. Przewodniczącym obrad Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrano Prezesa Zarządu Zdzisław Pawelec a Protokolantem wybrano Krzysztofa Siubdzia.


Było to coroczne, jedno z kluczowych zebrań, gdyż dotyczyło rozliczenia działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok. Na wstępie uczestnicy Walnego Zebrania Członków zapoznani zostali z bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W trakcie spotkania zebranym członkom LGD – „Powiatu Świdwińskiego” zostały przedstawione i omówione m.in.: sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia LGD, sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu LGD za 2016 r., które zostało podjęte przez zebranych członków LGD – „powiatu Świdwińskiego” jednogłośnie.


Ponadto, w trakcie obrad Walnego Zebrania przyjęto następujące uchwały, odpowiednio w kolejności:
1) nr 1/W/06/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016;
2) nr 2/W/06/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016;
3) nr 3/W/06/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2016 rok;
4) nr 4/W/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016 rok.


We wnioskach końcowych omówiono zakres działań i prac jakie czekają Stowarzyszenie w najbliższym czasie. Są to zadania bezpośrednio związane z wdrażaniem i realizacją zapisów umowy ramowej na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.


Zebranie przebiegło sprawnie, na koniec obrad Prezes LGD Zdzisław Pawelec jednocześnie Przewodniczący zebrania podziękował za przybycie członkom Stowarzyszenia i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków LGD – „Powiatu Świdwińskiego”.

absolutorium LGD 2  absolutorium LGD 3

 

Tekst i zdjęcia:
Biuro LGD – „Powiatu Świdwińskiego”