Stowarzyszenie Przyjaciół Kluczkowa podpisało umowę na realizację  zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. W ramach projektu pn. „Zagrajmy razem” Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 3000 zł. Zostanie wykorzystany na utworzenie w Kluczkowie – obok placu zabaw i boiska do koszykówki  - miejsca do rozgrywek rodzinnych w gry planszowe.  Na zakończenie realizacji projektu zorganizowany zostanie piknik rodzinny. Celem głównym projektu jest rozwój i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego poprzez działalność na rzecz rodziny. Zostanie on osiągnięty poprzez stworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej rodzinie oraz wprowadzenie innowacyjnych metod spędzania czasu wolnego z rodziną.


Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

logo pomorze zachodnie     logo KARR