Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje, że w dniu 30 czerwca 2017r. zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Numer konkursu: 4/2017/G

Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Wysokość limitu środków: 250 000,00 zł.
W ramach naboru do siedziby Biura Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” wpłynęło 14 wniosków na łączna kwotę 383 551,60 zł.

Numer konkursu: 5/2017/G
Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wysokość limitu środków: 250 000,00 zł.
W ramach naboru do siedziby Biura Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” wpłynęło 10 wniosków na łączna kwotę 388 634,00 zł.

oferty