W dniach 15 i 16 września 2017 r. na podzamczu odbył się III Świdwiński Festiwal Organizacji Pozarządowych.

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych


W piątek 15 września - pierwszego dnia Festiwalu – na sali widowiskowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert zespołu „Megitza Trio”.


Drugiego dnia Festiwalu w sobotę 16 września 2017r. o godzinie 14:00, na podzamczu Świdwińskiego Ośrodka Kultury nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu, po którym swoją działalność zaprezentowały poszczególne organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające:


Świdwiński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami,
Stowarzyszenie „Promyk” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (SZOWES),
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Carpe Diem,
Świdwińska Szkółka Ekologiczno Wędkarska,
Świdwińskie Stowarzyszenie ,,Amazonka”,
Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie,
Lokalna Grupa Działania- „Powiatu Świdwińskiego”,
Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Caissa”,
Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Feniks" Świdwin


Patronat Honorowy nad III Świdwińskim Festiwalem Organizacji Pozarządowych objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, Burmistrz Miasta Świdwin Pan Jan Owsiak oraz Starosta Powiatu Świdwińskiego Pan Mirosław Majka.


Na świdwińskim zamku rozegrany został turniej szachowy zorganizowany przez pana Wiesława Bućko - Prezesa Klubu Szachowego „Caissa” w Połczynie-Zdroju. W turnieju udział wzięło 65 uczestników. Rywalizowali ze sobą juniorzy i seniorzy, mężczyźni i kobiety. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom.


Szczególną ofertę organizacje skierowały dla rodziców z dziećmi, dla których przygotowane były liczne atrakcje - konkursy plastyczne, konkursy sportowe, wędkarskie, konkurs wiedzy o świdwińskich organizacjach pozarządowych , zajęcia modelarskie, zajęcia artystyczne. Ponadto można było nieodpłatnie zbadać ciśnienie, zobaczyć wystawę rękodzieła, wystawę numizmatyczną oraz wziąć udział w zajęciach z jogi.


Festiwal stał się doskonałą okazją poznania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami a także dał możliwość mieszkańcom miasta zapoznania się z bogatą ofertą stowarzyszeń. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty przyniosą organizacją pozarządowym działającym na terenie miasta Świdwina wymierne korzyści w postaci nowych projektów, które będą realizowane w kolejnych latach i przyczynią się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców naszego miasta.

 

 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_02
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_03
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_04
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_05
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_06
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_07
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_08
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_09
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_10
 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_11

 • Festiwal_Organizacji_Pozarządowych_12