Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zrealizowała operację pn.: „Wyjazd i uczestnictwo lokalnych grup działania w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2017” trwających od 25 do 28 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w dniach 25-28 września 2017r., miało tą możliwość i mogło uczestniczyć w tym jakże ogromnym przedsięwzięciu wraz z innymi lokalnymi grupami działania z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Targi otworzył Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, słowami: „…Polska żywność poszukiwana jest na rynkach światowych, o czym świadczą dane z handlu zagranicznego. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 24 mld euro...”.

LGD Polagra 10

Nasze stoisko odwiedzane było przez uczestników i zwiedzających MTP, jak również przez grupy zwiedzających, grupy szkolne i przedszkolne. Upiększeniem naszego wspólnego stoiska były Królowa Puszczy Barlineckiej wraz z Morianą. Mieliśmy okazję zapoznać się ze smakami regionów każdego zakątka Polski, które stanowią nieodłączną tradycję naszej narodowej kultury kulinarnej. Zapoznaliśmy się z nowymi technologiami wprowadzanymi w procesie wytwórstwa spożywczego od maszyn do pakowania i etykietowania, aż po potężne ciągi technologiczne. Poza niedoścignionymi smakami polskich wystawców, można było skosztować wyrobów m.in. włoskich, austriackich, indyjskich, belgijskich i innych.
Podczas promocji, uczestnictwa, spotkań z potencjalnymi beneficjentami przy naszym stoisku jako partner KSOW zobowiązaliśmy się do informowania uczestników realizowanej operacji w materiałach, o wsparciu, o możliwości zarejestrowania się jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz o działającym portalu internetowym http://ksow.pl, na którym można przeczytać, pozyskać informację o działalności KSOW i nie tylko. W czasie trwania czterodniowego wydarzenia jakimi są Międzynarodowe Targi Poznańskie na naszym stoisku zostało zorganizowane spotkanie pomiędzy lokalnymi grupami działania z terenów województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Przedstawiciele z poszczególnych LGD wymienili się z pozostałymi: doświadczeniem, przekazali dobre praktyki na działalność, funkcjonowanie biur ja i samego LGD, wdrażanie LSR oraz zostały omówione tematy wdrażania, funkcjonowania, ogłaszania naborów na kolejne lata. Zostały poruszone tematy z działalnością LGD – ów po okresie 2020 i z przyszłością jego realizacji.

Targi POLAGRA FOOD to dla branży spożywczej zwiastun trendów konsumenckich, kompleksowy przegląd ofert, ale też promocja polskiej gospodarki. W ofercie wystawców: mięsa i wędliny, dodatki do żywności, zioła, przyprawy, produkty mleczarskie - sery, kefiry, jogurty, mleko, wyroby piekarskie i cukiernicze - ciasta, ciastka, słodycze, przetwory owocowo-warzywnych, miody, wina, wódki i likiery oraz żywność ekologiczna oraz wiele innych. Międzynarodowe Targi Poznańskie to największe wydarzenie wystawiennicze w branży rolno-spożywczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Targi POLAGRA FOOD 2017 stanowią wydarzenie, którego główną zaletą są szerokie możliwości nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami, w tym także w dużej mierze zagranicznymi. Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu profesjonalnych zwiedzających, ogromne zaangażowanie w promocję wydarzenia oraz marek obecnych na targach, a także współpraca ze stowarzyszeniami sprawiają, że POLAGRA FOOD jest jednym z istotnych elementów w promocji polskiej żywności nie tylko w kraju, ale i na świecie. Na terenie MTP trwało jednocześnie 6 wydarzeń: POLAGRA FOOD, POLAGRA - TECH, POLAGRA GASTRO, PAKFOOD, INVEST HOTEL i Targi Smaki Regionów (te ostatnie w dniach 23-26.09.2017).


Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową nr WPROW – FV/27/2017 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017 zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku, pn.: „Wyjazd i uczestnictwo lokalnych grup działania w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2017” finansowana w ramach konkursu nr 1/2017 na wybór operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • LGD_-_Polagra_01
 • LGD_-_Polagra_02
 • LGD_-_Polagra_03
 • LGD_-_Polagra_04
 • LGD_-_Polagra_05
 • LGD_-_Polagra_06
 • LGD_-_Polagra_07
 • LGD_-_Polagra_08
 • LGD_-_Polagra_09
 • LGD_-_Polagra_11

 • LGD_-_Polagra_12
 • LGD_-_Polagra_13
 • LGD_-_Polagra_14
 • LGD_-_Polagra_15
 • LGD_-_Polagra_16
 • LGD_-_Polagra_17
 • LGD_-_Polagra_18
 • LGD_-_Polagra_19
 • LGD_-_Polagra_20
 • LGD_-_Polagra_21

 • LGD_-_Polagra_22
 • LGD_-_Polagra_23
 • LGD_-_Polagra_24
 • LGD_-_Polagra_25
 • LGD_-_Polagra_26
 • LGD_-_Polagra_27
 • LGD_-_Polagra_28
 • LGD_-_Polagra_29
 • LGD_-_Polagra_30
 • LGD_-_Polagra_31

 • LGD_-_Polagra_32
 • LGD_-_Polagra_33
 • LGD_-_Polagra_34
 • LGD_-_Polagra_35
 • LGD_-_Polagra_36
 • LGD_-_Polagra_37
 • LGD_-_Polagra_38