Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Świdwinie zrealizowało zadanie polegającego na „Budowie dwóch drewnianych domków letniskowych wraz z wyposażeniem na terenie Ośrodka Rekreacji dla Młodzieży w Bystrzynie”


Cel operacji: „Wzrost poziomu i jakości życia społeczności lokalnej, poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz promowanie obszaru objętego LSR jako miejsca turystycznego wśród społeczności lokalnej i turystów poprzez budowę dwóch domków drewnianych letniskowych”

Koszt całkowity operacji - 74 844,84zł
Kwota dofinansowania - 63 225,00zł


Środki zostały przyznane w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania –„Powiatu Świdwińskiego” w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020.

domki w Bystrzynie 2

 

domki w Bystrzynie 1 domki w Bystrzynie 3