Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” podpisała umowy w ramach dwóch projektów grantowych na łączną sumę prawie 480 tys. zł. Wartość całkowita realizowanych grantów wynosi ponad 560 tys. zł.
W dniu 6 marca 2018r. w Szczecinie Zdzisław Pawelec - Prezes Zarządu oraz Sławomir Koruc – Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” uroczyście podpisali dwie umowy na projekty grantowe na łączną kwotę prawie 480 tys. zł. Projekty Grantowe dotyczą wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego;

podpisanie umów


W ramach pierwszego Projektu Grantowego w zakresie tematycznym rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zostanie zrealizowanych jedenaście przedsięwzięć tj.:
1. Budowa placu zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.
2. Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki Nordic-Walking, ławek, tablicy instruktażowej oraz pomostu w miejscowości Biernów, gm. Rąbino.
3. Budowa altan drewnianych do celów rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki rowerowej w miejscowości Zajączkówko, gm. Połczyn-Zdrój.
4. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kluczkowo, gm. Świdwin.
5. Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeżnie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej i domu kultury w miejscowości Brzeżno.
6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sławoborze.
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Lekowie, gm. Świdwin.
8. Budowa małej infrastruktury – miejsce rekreacji przy placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej w Łąkowie, gm. Świdwin.
9. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - kulturalnego we wsi Mysłowice, gm. Sławoborze.
10. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rąbino, gm. Rąbino.
11. Przebudowa strzelnicy w miejscowości Kołacz, gm. Połczyn-Zdrój.

W ramach drugiego Projektu Grantowego w zakresie tematycznym zachowanie dziedzictwa lokalnego zostanie zrealizowanych 6 przedsięwzięć:
1. Renowacja i instalacja ogrzewania nowymi technologiami kościoła filialnego P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Nielepie, gm. Rąbino.
2. Remont elewacji zabytkowego kościoła w miejscowości Sucha, gm. Połczyn – Zdrój.
3. Naprawa stolarki okiennej i witraży w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bierzwnicy, gm. Świdwin.
4. Wymiana drzwi wejściowych w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie.
5. Konserwacja Kościoła pw. Św. Kazimierza w Berkanowie poprzez wymianę pokrycia dachowego, gm. Świdwin.
6. Remont części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgach, gm. Połczyn – Zdrój.

 

W tym samym dniu zostały podpisane kolejne umowy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z:
- Powiatem Świdwińskim na budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szpitala w Połczynie - Zdroju. Wartość prac to 119 919 zł. Kwota wsparcia ze środków UE wyniesie 76 304 zł.
- Parafią PW. Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu na roboty dekarskie w kościele w Rokosowie. Wartość projektu wyniesie 99 992 zł przy wsparciu 84 933 zł z UE.

  • podpisanie_umów_1
  • podpisanie_umów_2
  • podpisanie_umów_3
  • podpisanie_umów_4