23 marzec 2018r. - Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” podpisała „Umowy O Powierzenie Grantu” z szesnastoma Grantobiorcami w ramach dwóch projektów grantowych.

Umowy z Grantobiorcami

Projekty Grantowe dotyczyły wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego;


W ramach pierwszego Projektu Grantowego w zakresie tematycznym rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zostanie zrealizowanych 10 przedsięwzięć tj.:
1. Budowa placu zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.
2. Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki Nordic-Walking, ławek, tablicy instruktażowej oraz pomostu w miejscowości Biernów, gm. Rąbino.
3. Budowa altan drewnianych do celów rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki rowerowej w miejscowości Zajączkówko, gm. Połczyn-Zdrój.
4. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kluczkowo, gm. Świdwin.
5. Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeżnie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej i domu kultury w miejscowości Brzeżno.
6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sławoborze.
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Lekowie, gm. Świdwin.
8. Budowa małej infrastruktury – miejsce rekreacji przy placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej w Łąkowie, gm. Świdwin.
9. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - kulturalnego we wsi Mysłowice, gm. Sławoborze.
10. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rąbino, gm. Rąbino.

W ramach drugiego Projektu Grantowego w zakresie tematycznym zachowanie dziedzictwa lokalnego zostanie zrealizowanych 6 przedsięwzięć:
1. Renowacja i instalacja ogrzewania nowymi technologiami kościoła filialnego P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Nielepie, gm. Rąbino.
2. Remont elewacji zabytkowego kościoła w miejscowości Sucha, gm. Połczyn – Zdrój.
3. Naprawa stolarki okiennej i witraży w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bierzwnicy, gm. Świdwin.
4. Wymiana drzwi wejściowych w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie.
5. Konserwacja Kościoła pw. Św. Kazimierza w Berkanowie poprzez wymianę pokrycia dachowego, gm. Świdwin.
6. Remont części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgach, gm. Połczyn – Zdrój.

 • Umowy_z_Grantobiorcami_01
 • Umowy_z_Grantobiorcami_02
 • Umowy_z_Grantobiorcami_03
 • Umowy_z_Grantobiorcami_04
 • Umowy_z_Grantobiorcami_05
 • Umowy_z_Grantobiorcami_06
 • Umowy_z_Grantobiorcami_07
 • Umowy_z_Grantobiorcami_08
 • Umowy_z_Grantobiorcami_09
 • Umowy_z_Grantobiorcami_10

 • Umowy_z_Grantobiorcami_11
 • Umowy_z_Grantobiorcami_12
 • Umowy_z_Grantobiorcami_13
 • Umowy_z_Grantobiorcami_14