W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się VII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie : promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Konkurs 3/2018

Wyniki oceny merytorycznej Rady LGD Konkurs 3 2018


Do pobrania:


- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 3/2018
- LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO WSPARCIA ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 3/2018

  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_1
  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_2
  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_3
  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_4
  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_5_1
  • Wyniki_oceny_merytorycznej_Rady_LGD_Konkurs_3_2018_6