Celem programu jest rozwój, pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w województwie.

Program Społecznik 2018 1

W dniu 16 kwietnia 2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się spotkanie dotyczące Programu Społecznik 2018. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD –„Powiatu Świdwińskiego” p. Zdzisław Pawelec, następnie oddał głos p. Ryszardowi Mićko – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz p. Paulinie Czechowskiej – Animator Terenowy na subregion C. Zaproszonym gościom zostały przybliżone szczegóły dotyczące ubiegania się na mikrodotację w ramach Programu Społecznik 2018r. Wśród zgromadzonych słuchaczy byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie LGD, sołtysi oraz włodarze gmin z terenu naszego powiatu.

Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości. II edycja tego programu jest ponownie realizowana w formule regrantingu, w podziale na dwa filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje, czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw i Program Społecznik – Budżet Obywatelski to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego w ramach, którego mieszkańcy powiatów, jak i całego regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się na stronie internetowej:

•  Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK,

•  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK

  • Program_Społecznik_2018_2
  • Program_Społecznik_2018_3
  • Program_Społecznik_2018_4
  • Program_Społecznik_2018_5
  • Program_Społecznik_2018_6
  • Program_Społecznik_2018_7