Zapytanie ofertowe


Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro a przekraczające kwotę
20.000zł netto

 

Załącznik do pobrania:


- Zapytanie ofertowe
- Zał. nr 1 formularz ofertowy
- Zał. nr 2 kosztorys
- Zał. nr 3 projekt umowy z wykonawcą

lgd logo