Serdecznie zapraszam Grantobiorców na szkolenie dot. wniosku o rozliczenie grantu w ramach Projektu Grantowego.plakat lgd5