NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE

Zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące realizowane na terenach wiejskich powiatu świdwińskiego.

Termin naboru: do 12 października 2018 roku.

W czasie trwania naboru należy złożyć wypełniony „Wniosek na działania aktywizujące" - w jednym egzemplarzu. O dofinansowanie może aplikować Stowarzyszenie, Rada Sołecka oraz Grupa nieformalna z obszaru objętego LSR.

Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 1.000,00 zł brutto na realizację działań edukacyjnych, warsztatowych np. rękodzielnicze, językowe, ekologiczne, informatyczne i inne. Więcej informacji na temat działania znajduje się w Regulaminie naboru.

 

                                                                  ALOKACJA NABORU: 13 000,00zł

 

Rozstrzygnięcie naboru: do 19 października 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Biurze LGD –„Powiatu Świdwińskiego"
ul. Kołobrzeska 43
78- 300 Świdwin
Tel .94 36500 88

 

Do pobrania:

1. Formularz wniosku na działania aktywizacyjne

2. Regulamin naboru na działania aktywizacyjne

3. Sprawozdanie z realizacji