IMG 20180913 WA0001IMG 20180913 WA0003IMG 20180913 WA0004IMG 20180913 WA0006

W dniu 13 września 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” odbyło się szkolenie dla Grantobiorców. Grantobiorcy z naszego obszaru, którzy otrzymali Granty na realizację operacji mających na celu:

- budowę i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym z zachowaniem zasad ochrony środowiska,

- działania mające na celu stworzenie lub doposażenie miejsc związanych z lokalnym dziedzictwem lub działania remontowe, modernizacyjne, zabezpieczające obiekty będące lokalnym dziedzictwem, w tym z zachowaniem zasad ochrony środowiska

dowiedzieli się jak zrealizować i rozliczyć otrzymane granty od LGD w ramach projektu Grantowego.

Mamy nadzieję, że mimo złożonej procedury realizacji osoby, które zdecydowały się aplikować o Granty rozliczą je bez żadnych problemów, a nasze lokalne społeczności wzbogacą się o cenne inicjatywy na terenie obszaru LSR.

Jeszcze raz życzymy realizatorom pomyślności i wytrwałości w realizacji zadań oraz poprawnego rozliczenia grantu.

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o rozliczenie grantu;

- sprawozdanie z realizacji umowy o powierzenie grantu;

- oświadczenie o kwalifikowalności VAT.