Konkurs nr 4/2018

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

 

  1. Termin składania wniosków:  od 29.10.2018 do 12.11.2018 roku
  2. Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej
  3. Wysokość limitu środków: 207 083,00zł

Szczegóły konkursu w zakładce PROW 2014-2020- Ogłoszenia o naborach: http://www.lgd-swidwin.org.pl/index.php/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/311-konkurs-nr-4-2018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej