Informujemy, że Zarząd LGD dokonał wyboru wniosków w ramach konkursu na działania aktywizacyjne do realizacji na rok 2018 oaz zwiększył alokację środków na konkurs z kwoty 13.000zł na kwotę 14.960zł i wybrano 15 działań z 26, które wpłynęły do Biura LGD.

Serdecznie Gratulujemy.

Lista wniosków wybranych