ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na XI Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – 4/2018


Posiedzenie odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Do pobrania:

- zaproszenie

 

Z poważaniem:

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Horoch-Tomczak