Konkurs nr 2/2019

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

  1. Termin składania wniosków:  od 03.06.2019 do 28.06.2019 roku
  2. Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej
  3. Wysokość limitu środków: 448 197,16zł
  4. Forma wsparcia: nie wyższa niż 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 150 000,00zł na jedną operację

Szczegóły konkursu w zakładce PROW 2014-2020- Ogłoszenia o naborach: http://www.lgd-swidwin.org.pl/index.php/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/338-konkurs-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej