22 czerwca 2019r. od godz. 14.00 obok świetlicy wiejskiej w Kluczkowie.

Plakat Kluczkowo 1