Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na XII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  • podejmowanie działalności gospodarczej- konkurs nr 1/2019,
  • rozwijanie działalności gospodarczej - konkurs nr 2/2019


Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 15:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Do pobrania : 
Program Posiedzenia Rady LGD