„Lokalna Grupa Działania – „ Powiatu Świdwińskiego” zaprasza na szkolenie,  którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularzy biznesplanów na operacje z  zakresu  podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

                                                                                                                      

                     Szkolenie wrzesie 2019 jpg