Wiedza historyczna 0W dniach 15.10.2019r. – 15.12.2019r. Związek Piłsudczyków RP Okręg Północno-Zachodni w Świdwinie przeprowadził warsztaty polegające na poszerzeniu wiedzy historycznej wśród młodzieży: uczniów szkół średnich, podstawowych oraz przedszkoli. W ramach przedsięwzięcia zostały zakupione gry planszowe związane z historią. Zajęcia przeprowadzili: p. Bogumiła Duda oraz p. Zygmunt Bąk.

Warsztaty finansowane w ramach podziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiedza historyczna 1

Wiedza historyczna 2

Wiedza historyczna 3

Wiedza historyczna 4

Wiedza historyczna 5