Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” ogłasza nabór uzupełniający na  Członka Grupy Monitorującej, której zadaniem jest zaopiniowanie propozycji zmian kryteriów oceny wniosków o udzielenie wsparcia, które wpływają do Biura LGD. Do podstawowych zadań Grupy Monitorującej jest reprezentowanie interesów mieszkańców podczas prac nad ewentualnymi zmianami kryteriów oceny merytorycznej oraz ewaluacja kryteriów oceny.

Grupa Monitorująca składa się z 7 członków, wybranych przez Zarząd LGD – „Powiatu Świdwińskiego” z grona  mieszkańców obszaru objętego wsparciem w ramach LSR.

W Grupie Monitorującej znajdują się przedstawiciele grup docelowych opisanych w strategii  oraz przedstawiciele sektorów, tj.:               

  1. osób powyżej 50 roku życia

  2. osób młodych, poniżej 35 roku życia 

  3. przedsiębiorców 

  4. organizacji pozarządowych 

  5. kobiet

  6. sektora publicznego

Dla zapewnienia ciągłości prac nad ewentualnymi zmianami kryteriów, we wniosku zgłaszającym kandydaturę na członka Grupy Monitorującej ( przedstawiciela sektora publicznego ) należy również podać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zastępującej Członka GM w razie braku możliwości udziału  w pracach GM.

Zgłoszenia do składu Grupy Monitorującej  należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym udostępnionym przez LGD i złożyć do Biura LGD osobiście lub przesłać na adres  e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo  faksem nr 943650088 w terminie do  20.07.2020r. godz. 10:00

Zarząd LGD - „Powiatu Świdwińskiego” dokona wyboru członka Grupy Monitorującej w ciągu 7 dni  od dnia upływu terminu składania zgłoszenia i ogłosi wybór nowego Członka Grupy Monitorującej  na stronie internetowej  www.lgd-swidwin.org.pl 

Za pracę w Grupie Monitorującej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”, tel. 94 365 00 88

 Do pobrania:   Formularz zgłoszeniowy