W dniu 21.07.2020r. Uchwałą Zarządu Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” dokonano uzupełnienia składu członków Grupy Monitorującej ds. zmiany kryteriów oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Skład członków Grupy Monitorującej:

  1. Lech Lipka – osoba powyżej 50 roku życia
  2. Marcelina Kieruzel – osoba młoda, poniżej 35 roku życia
  3. Rafał Jankowski – przedsiębiorca
  4. Iwona Piotrowicz  – przedstawiciel organizacji pozarządowej
  5. Angelika Cudyk  – kobieta
  6. Jerzy Anielski  – osoba powyżej 50 roku życia
  7. Sławomir Koruc - przedstawiciel sektora publicznego