Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na XVII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego – Konkurs 2/2020.


Posiedzenie odbędzie się w dniu 09 listopada 2020 roku o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Świdwińskiego (sala konferencyjna) w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.

Do pobrania : Program Posiedzenia