Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza Członków Rady na XX Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Konkurs 3/2021/G.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godz. 13:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”(sala szkoleniowa), ul. Kołobrzeska 43, Świdwin.  

Do pobrania : Program posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”