Piąta umowa na realizację operacji w ramach Konkursu nr 2/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego została podpisana.

 Wnioskodawca – Gmina Połczyn – Zdrój  podpisała w dniu 12 października 2021r. umowę na realizację operacji w ramach Konkursu nr 2/2020 – zakres tematyczny operacji - Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs ogłoszony  był przez Lokalną Grupę Działania -"Powiatu Świdwińskiego"  w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. Zakres Tematyczny III Wzmocnienie Potencjału Obszaru .

Dzięki tym środkom finansowym zostanie przeprowadzony remont domu kultury. Budynek ten wpisany jest do gminnego rejestru zabytków i objęty opieką konserwatorską. W ramach zadania planuje się remont pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. W zakres prac wchodzić będzie m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, remont pomieszczeń stanowiących sale zajęć,  pomieszczenia socjalnego, gospodarczego, remont dwóch toalet, klatki schodowej i odnowienie drewnianej balustrady przy schodach, dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowo zostaną zakupione dwie lampy solarne, które oświetlać będą taras i wejście do budynku.   

Łączny koszt inwestycji  214.249,35zł  w tym dofinansowanie 136. 326,00 zł