Lokalna Grupa Działania – „ Powiatu Świdwińskiego” zaprasza na szkolenie, którego tematem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.  Szkolenie w zakresie tematycznym operacji : zachowanie dziedzictwa lokalnego odbędzie się w dniu 22.04.2022r. ( piątek )  godz.10:00 w Biurze LGD - „ Powiatu Świdwińskiego”.

LGD Plakat Dziedzictwo