Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza Członków Rady na XXII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym operacji:

podejmowanie działalności gospodarczej – Konkurs 1/2022

- rozwijanie działalności gospodarczej - Konkurs 2/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku ( czwartek),  godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (sala szkoleniowa) w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin. 

Do pobrania : Program Posiedzenia