Plakat Rajd Rowerowy

Rajd rowerowy organizowany jest w ramach projektu grantowego pt. „Wydanie publikacji oraz organizacja wydarzeń kulturalnych,  promujących obszar, produkty i usługi lokalne z terenu Powiatu Świdwińskiego”. Umowa o powierzenie Grantu nr 3-LGD/3/2021/G/002 z dnia 28.02.2022r.na realizację operacji z zakresu realizacji Projektu Grantowego nr 00906-6935-UM1621492/21 realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.