Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PRO FUTURO z siedzibą w Kluczkowie realizuje projekt pt. „Silna kobieta – silna rodzina”. W ramach projektu kobiety z terenu gminy Świdwin, w tym narodowości polskiej i ukraińskiej – spotykają się podczas warsztatów wizerunkowych. Projekt obejmuje warsztaty wizerunkowe, kulinarnych warsztatów dietetycznych, warsztaty makijażu, sesję fotograficzną. Podsumowaniem projektu jest piknik rodzinny połączony z wystawą wykonanych zdjęć uczestniczek projektu.

Projekt pt. Silna kobieta – silna rodzina realizowany jest w ramach Programu Społecznik na lata 2022 – 2024.

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

#PomorzeZachodnie #KARRSA #społecznik #ProgramSpołecznik

społecznik kluczkowospołęcnzik tekst