Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” ogłasza nabór na Członków Grupy Roboczej ds. Budowy LSR 

Grupa Robocza będzie składała się z 9 osób w skład, której wchodzą przedstawiciele sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru działania LGD. Do zadań GR należą m.in. : opracowanie ostatecznego kształtu Analizy SWOT, wypracowanie celów i przedsięwzięć, budżetu LSR, określenie preferowanych kryteriów wyboru, a także wypracowanie lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu naborów wniosków o wsparcie oraz konsultowanie zmian w lokalnych kryteriach wyboru.

Zgłoszenia należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym – do pobrania

Nabór trwa do 8.05.2023r. godz. 12:00