Up

konkurs4-2018-G

1. Ogłoszenie o naborze 4.2018.G
Karta zgodnoci z PROW Za. 1.2.b Zacznik 3 do wytycznych
Oświadczenie o wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji - 21.03.2018
Wniosek o powierzenie grantu-2 z komentarzem
Wniosek o powierzenie grantów 21.03.2018
Wniosek o rozliczenie grantu 10.11.2017
Wzor karty oceny operacji planowanych do realizacji w zakresie tematycznym IV Wzmocnienie Kapitalu Ludzkiego
Wzór owiadczenia o wsparciu grup defaworyzowanych
Wzór_sprawozdanie_z_realizacji_umowy_o_powierzenie_grantu
Załącznik do Sprawozdania kocowego
Załącznik_nr_1_do_ogoszenia-_4.2018.G
 
 
Powered by Phoca Download