Up

konkurs1-2018-2

1.1.b. Wzr owiadczenia o wsparciu grup defaworyzowanych
1.7. Owiadczenie o wyraenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
ROZPORZDZENIE W SPR. WDR. Z 24.09.2015 TEKST JEDNOLITY 9.09.2017
Regulamin naborw wnioskw i wyboru operacji - 22.12.2017
Wzr karty oceny operacji planowanych do realizacji w zakresie tematycznym I Tworzenie i Rozwj Przedsibiorstw
Wzr owiadczenia o utworzeniu miejsca pracy dla osb osoby z grupy defaworyzowanej
Zacznik nr 1_do Wytycznych- Podejmowanie dziaalnoci - 1.2018
Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis---rozporzadzenie-KE-nr-1407-2013-obowiazuje-od-dnia-15112014
 
 
Powered by Phoca Download