Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych w wieku powyżej 18 roku życia) o niskich kwalifikacjach (tj, z wykształceniem: brak, podstawowe, gimnazjalne, średnie). W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne.


Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny.

Dla osób zainteresowanych załączamy formularz zgłoszeniowy.

 

PLAKAT VII 17r