Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze 3.2017

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- Karta Oceny Operacji + Instrukcja

- Oświadczenie o wsparciu grup defaryzowanych

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Karta zgodności z Programem PROW 2014-2020 Załącznik nr 2 do wytycznych 2z

- dokumenty nabór 3

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - tekst jednolity