Konkurs nr 1/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny