Konkurs nr 2/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego