Konkurs nr 3/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne