Konkurs nr 1/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 04.04.2018r.

Wysokość limitu środków: 210 000,00zł

 

 

Szczegóły do pobrania:

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Sekcja : II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej