Konkurs nr 3/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Konkurs nr 3/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 23.03.2018r.

Wysokość limitu środków: 180 000,00zł.

 

 

Do pobrania:

 

 

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej