Konkurs nr 4/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od 02.09.2019 do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 90 542,07zł

 

Dokumenty do pobrania : 

- Ogłoszenie o naborze

- Karta z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych 6_4_2017

- Karty oceny formalnej i z lokalnymi kryteriami

- Klauzula_RODO Klauzula_RODO

- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju

- Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

- Załącznik nr 1_do ogłoszenia- 4.2019

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej