Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Szczegóły:

Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w menu: Nabory - Konkurs nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej