Konkurs nr 5/2017/G

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji                       w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

  1. Numer konkursu: 5/2017/G
  2. Termin składania wniosków: 09.06.2017 do 30.06.2017 roku
  3. Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego
  4. Wysokość limitu środków: 250 000,00zł
  5. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”,

ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Należy złożyć dwa egzemplarze wniosków o powierzenie grantów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku o powierzenie grantu. Istnieje możliwość uzupełnienia Zał. 12 lub 13 po dostarczeniu decyzji o wyborze grantu, lecz skutkuje to brakiem uzyskania dodatkowych punktów.

  1. Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia),

- do 95 % kosztów kwalifikowalnych, wypłacana w dwóch transzach; I transza 85%  (po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu) i II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona)

  1. W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien uzyskać co najmniej 40 % ogółu punktów możliwych do uzyskania (na 31 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru).
  2. Warunki udzielenia wsparcia-.

Warunki udzielenia wsparcia określa:

1)Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. z 2016, poz.1390 z póż.zm)

2)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

3)Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania- „Powiatu Świdwińskiego”

4)Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”  www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”.                                                                                                                                                                                                                

Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w menu: Nabory wniosków - Konkurs nr 5/2017/G

 

logo LGD