Konkurs nr 5/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 30.07.2018r. do 17.08.2018r.

Wysokość limitu środków: 64 243,00

 

                                                                                          Konkurs nr 5/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

1. Numer konkursu: 5/2018/G

2. Termin składania wniosków: od 30.07.2018 do 17.08.2018 roku

3. Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

4. Planowane do realizacji zadania: Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

5. Wysokość limitu środków: 64 243,00zł

6. Wysokość grantu i wysokość zadania: nie niższa niż 5 tyś złotych i nie wyższa niż 50 tyś. złotych

7. Miejsce składania wniosków: =Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” ,  ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Należy złożyć wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej wniosek o powierzenie grantu.

8. Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia), - do 100 % kosztów kwalifikowalnych, wypłacana w dwóch transzach; I transza  85%        (po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu) i II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona) i nie więcej niż 17 000zł na jeden grant.

9. W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien uzyskać co najmniej 40 % ogółu punktów możliwych do uzyskania  (na 32 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru).

10. Warunki udzielenia wsparcia-

Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. z 2016, poz.1390 z póż.zm)
  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
  • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania- „Powiatu Świdwińskiego”
  • Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”
  1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki znajdują się w zał. nr. 1 do ogłoszenia.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”  www.lgd-swidwin.org.pl  – zakładka „Ogłoszenia o naborach”.                                                     Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 5/2018/G

Wniosek o powierzenie grantu

Karta zgodności z PROW Za. 1.2.b Załącznik 3 do wytycznych

Karta oceny z lokalnymi kryteriami wyboru

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji