Konkurs nr 5/2017/G

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji                       w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Konkurs nr 4/2017/G

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw