Konkurs nr 3/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

 

Konkurs nr 2/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego

 

Konkurs nr 1/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny

 

 PROW2014 2020

Konkurs nr 4/2017


Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Konkurs nr 5/2017/G

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji                       w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Konkurs nr 4/2017/G

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru