W dniu 19 października 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się VI Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie : zachowanie dziedzictwa lokalnego – Konkurs 4/2017

Do pobrania:

- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 4/2017
- LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO WSPARCIA ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 4/2017

 

 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_01
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_02
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_03
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_04
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_05
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_06
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_07
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_08
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_09
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_10

 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_11
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_12
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_13
 • VI_Posiedzenie_Rady_LGD_14