W dniu 04 grudnia 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie,ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin odbyło się XV Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej - Konkurs nr 6/2019,

Do pobrania

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 6/2019

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 6/2019