W dniu 09 listopada 2020 roku o godz.16:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Świdwińskiego, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin odbyło się XVII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Konkurs nr 2/2020 - zachowanie dziedzictwa  lokalnego.

Do pobrania

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 2/2020

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 2/2020